עמוד:217

חושבים ועושים טכנולוגיה ) העשרה ( השוואת חיישן המגע מהעולם הטכנולוגי לחוש המגע בגוף האדם ) ובבעלי חיים אחרים ( עתידה לשפוך אור על המשותף לשני סוגי החיישנים ) קליטת מידע — גירוי — ותגובה עליו ( ועל חשיבותם להתמצאות ולתפקוד בסביבה . חי ני מגע בעולם הטכנולוגי חי ני מגע מעבירים מידע מהסביבה . כדי להפעיל או להפסיק את פעולתם של מתקנים שונים , חיישן המגע חש מגע עם גוף כלשהו ומעביר מידע לתגובה . הנה דוגמאות אחדות : חיישן מגע ליד דלת הכניסה לסופרמרקט . כאשר דורכים על החיישן , מידע עובר לפתיחת הדלת וכאשר הולכים , החיישן משתחרר ומידע עובר לסגירת הדלת . בצמתים מסוימים בארץ ) בעיקר בכאלה שבהם התנועה דלילה ( הרמזור מתחלף לירוק רק כאשר עומדת מכונית ומפעילה את חיישן המגע . שאלות . 1 הביאו דוגמאות נוספות לחיישני מגע טכנולוגיים . א . מהו תפקידם ? ב . כיצד הם פועלים ? . 2 במה דומה פעולתם של החיישנים לפעולתם של תאי החישה בעור ? . 3 במה שונה פעולתם של החיישנים מפעולתם של תאי החישה בעור ? . 4 כיצד מגבירים חיישני המגע הטכנולוגיים את יכולתו של האדם ? היודעים אתם ש ... שיער וציפורניים מתוך העור שלנו צומחות שערות רבות . מהראש שלנו צומחות 100 , כ–000 ) מאה אלף ( שערות ! רוב חלקי הגוף מכוסים בשערות . המקומות היחידים שאין בהם שערות הם כפות הידיים וכפות הרגליים . גם הציפורניים צומחות מהעור . השערות והציפורניים נוצרות מתאים של העור . תשובה לשאלה : 1 חיישני אור , קול , לחות באוויר . תשובה לשאלות : 2-3 לקלוט מידע מהסביבה באמצעות מערכות רגישות לשינויים ) לדוגמה : בעוצמת האור ובעוצמת קול . ) תשובה לשאלה : 4 חיישני המגע קולטים מידע מהסביבה כדי להפעיל או להפסיק את פעולתם של מתקנים . חיישני מגע בגוף האדם גם כן קולטים מידע ) הגירוי הוא לחץ ( מהסביבה ומעבירים הוראות לפעולה לשרירים . תשובה לשאלה : 5 חיישן המגע קולט סוגים מסוימים של מידע , חוש המגע בגוף האדם לעומתו קולט מידע רב בתאים שונים . פירוש של עוצמת הגירוי על ידי תאים שונים נעשה במוח . ליישום ולהערכת הידע בנושא זה פנו למשימת האוריינות מתגוננים מפני השמש בתת המדור אוריינות מדעית וטכנולוגית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר