עמוד:208

היודעים אתם ש ... קטע מידע זה מאפשר הצצה לעולם המיקרוסקופי שבו מגלים הלומדים שהגוף בנוי מתאים . תחום המיקרו מופשט ואינו מוכר לתלמידים . עם זאת , ההיכרות הראשונית עם המושג תא מניחה את התשתית לתהליך הלמידה של המושג שיתפתח בכיתות הגבוהות יותר . ראיית התא כיחידת מבנה של הגוף , הזקוקה לצורכי הקיום הבסיסיים כדי להתקיים , משלימה את הידע בנוגע לחשיבות החמצן , המזון והמים לגוף כולו : בלעדיהם לא יוכלו התאים להתקיים ולפעול — כלומר , הגוף כולו לא יוכל להתקיים ולפעול . הגוף בעין המיקרוסקופ אם נתבונן באיברי גופנו מבעד למיקרוסקופ נגלה שהגוף בנוי ממיליא רְדִ ים של יחידות קטנות שנקראות תאים ) ביחיד : תא . ) התאים בונים את האיב רִ ים , למשל תאי עור בונים את העור ותאי השריר בונים את השרירים . כדי שהתאים יוכלו לפעול הם צריכים לקלוט את צורכי הקיום החיוניים . הם גם צריכים להיפטר מהפסולת שנוצרת בהם . כאשר כל התאים קולטים את צורכי הקיום החיוניים ונפטרים מהפסולת , גופנו פועל בצורה טובה ואנו מרגישים בריאים . בפרק זה למדנו ש ... בתוך גופנו יש איב רִ ים ומערכות שמשיגים את צורכי הקיום החיוניים . צורכי הקיום החיוניים הם : מים , מזון וחמצן וכן צורכי קיום , כמו הגנה ותקשורת עם הסביבה . איבר הוא רכיב של מערכת בגוף שיש לו תפקוד מוגדר וברור והוא חיוני לתפקוד הגוף . המערכות בגוף פועלות בשיתוף פעולה שהינו הכרחי לקיום הגוף . מיומנויות שהפעלנו ... הפקנו מידע מדגם , מקטעי מידע ומתרשים . אספנו נתונים בעזרת תצפית והסקנו מסקנות . זיהינו רכיבים במערכת ואת יחסי הגומלין ביניהם ) חשיבה מערכתית . ) תאי הגוף

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר