עמוד:161

מידעון : לחומרים יש כמות ונפח כמות לחומרים במצב צבירה מוצק , נוזל וגז יש כמות . את הכמות של חומר מודדים בעזרת מכשיר מדידה שנקרא מאזניים . כמות מודדים ביחידות מידה של גרם ) גר ) ' ושל קילוגרם . ) ק"ג ( בכל קילוגרם יש אלף גרם . 1000 גרם ק"ג 1 ( בשפת היומיום משתמשים במילה משקל למדידת כמות של חומר . נפח לחומרים במצב צבירה מוצק , נוזל וגז יש נפח . את הנפח של חומר מודדים בעזרת מכשיר מדידה שנקרא : מש וּרָ ה . נפח מודדים ביחידות מידה של סנטימטר מעוקב ) סמ"ק ( ושל ליטר . בכל ליטר יש אלף סמ"ק . 1000 סמ 1 ( "ק ליטר . בעמודים אלה עורכים המשגה למכשירי המדידה שבאמצעותם מודדים נפח וכמות . חשוב להעלות את השאלה מדוע חשוב להשתמש במכשירי מדידה ולא להסתמך על החושים שלנו . החושים מספקים לנו מידע סובייקטיבי ולכן אי אפשר לסמוך עליהם . כדי להמחיש לתלמידים את חשיבות השימוש בכלי מדידה מומלץ להניח בכלי אחד כמות מסוימת של חומר אחד ובכלי אחר כמות דומה של חומר שני ולבקש מהם להעריך בעזרת שימוש בחוש הראייה בלבד : באיזה כלי יש כמות גדולה יותר של חומר . יש להניח שיהיו חילוקי דעות . השימוש במאזניים יכריע בתשובה . אל הרשת . 1 היכנסו לאתר קל וחומר . . 2 בחר וּ בפעילות : מודדים ואורזים . . 3 הפעילו את ההדמיה ועזרו לדן החקלאי למדוד את הנפחים של הפרות : תפוזים , תפוחים ושזיפים . הפעילות המתוקשבת מזמנת תרגול של מדידת נפח נוזל באמצעות משורה ומים וקריאת השנתות שעל גבי המשורה , חישוב נפח של מוצק באמצעות מדידת נפח הנוזל , הכרת יחידות מדידה לנפח ) סמ"ק , ליטר ( וכן השוואה בין נפחים . משורה מאזניים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר