עמוד:170

המשימה נועדה לערוך המשגה לעקרונות שנחשפו במשימה הקודמת ולהרחיב את הדיון על השימושים השונים שעושה האדם ביכולת של חומרים לשנות מצבי צבירה . בקטע המידע שתי פסקאות שיחד בונות את רצף התהליך : מקרח למים וממים לאדים . בטקסט משולבים שני תרשימים : התרשים הראשון ממחיש כיצד הוספה של חום למים במצב צבירה מוצק גורמת להם לעבור למצב צבירה נוזל — הקרח ניתך . התרשים השני ממחיש כיצד הוספה של חום למים במצב צבירה נוזל גורמת להם לעבור למצב צבירה גז . יש לשים לב שתהליך הרתיחה מתבצע בטמפרטורת הרתיחה ואילו ההתאדות יכולה להתרחש בכל טמפרטורה . בשני המקרים מים במצב צבירה נוזל עוברים למצב צבירה גז . להבניית העיקרון של שינויים במצבי צבירה פנו לדגם ההוראה שינויים במצבי צבירה שבתת המדור למידה התנסותית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . מקרח למים וממים לאדים בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את תהליך המעבר של חומר ממצב צבירה מוצק לנוזל וממצב נוזל לגז ) אדים . ) • להציג מידע בתרשים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות בסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד . 172 מקרח למים וממים לאדים מקרח למים ודאי שמתם לב לתופעות בסביבה כמו שלג ש"נעלם" מראשי ההרים עם בוא הקיץ או ברד שהפשיר . האמנם הם "נעלמו ? " השלג והברד לא נעלמו ! שלג שהיה במ צּ ב צבי רָ ה מוצק הפך למים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל . כיצד זה קורה ? כאשר מחממים מים שנמצאים במ צּ ב צבי רָ ה מוצק ) קרח ( הם יכולים להפוך לנוזל ) מים . ) לתופעה הזאת קוראים ה ַתָּ כ ָ ה . כאשר מספקים חום , הטמפרטורה של הקרח ) טהור ( מגיעה ל– , 0 ! c ) אפס מעלות צלזי וּ ס . ) הוא ניתך והופך לנוזל . הטמפרטורה שבה מתרחש תהליך כזה נקראת נקודת ההתכה של הקרח ) מים . ) מים עוברים ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזל

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר