עמוד:179

בפרק זה למדנו ש ... השלימו את המושגים שחסרים במשפטי הסיכום הבאים : חומרים נמצאים בסביבה בשלושה מצבי צבירה : , _________ , _________ . _________ ו מוצק , נוזל וגז לכל החומרים יש _________ ויש . _________ נפח וכמות נפח מודדים בעזרת _________ ביחידות של סמ"ק ושל ליטר . משורה כמות מודדים בעזרת _________ ביחידות של גרם ושל קילוגרם . מאזניים כל המוצקים תופסים מקום , הם בעלי צורה קבועה ואינם זורמים . כל הנוזלים תופסים מקום , הם זורמים ומשנים את _________ בהתאם לצורת הכלי שבו הם נמצאים . הצורה הגזים כל _________ תופסים מקום , הם זורמים ומתפזרים בתוך הכלי שבו הם נמצאים . כאשר מחממים ) מספקים חום ( או מקררים ) גורעים חום , ) חומרים עוברים _________ _________ אחד למ צּ ב צבי רָ ה אחר . ממצב צבירה כאשר נוזל הופך למוצק קוראים לתהליך _________ או ה קְפּ אה . כאשר מוצק הופך לנוזל קוראים לתהליך . _________ כאשר גז הופך לנוזל קוראים לתהליך . _________ כאשר נוזל הופך לגז קוראים לתהליך . _________ התמצקות , התכה , התעבות , התאדות כאשר חומר עובר ממ צּ ב צבי רָ ה אחד למ צּ ב צבי רָ ה אחר , החומר __________ . _________ לא משתנה מיומנויות שהפעלנו ... ע רַ כנ וּ ניסויים , רשמנו תוצאות והסקנו מסקנות . ביצענ וּ מדידות בעזרת מכשירי מדידה . הצגנו תהליכים בתרשימים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר