עמוד:175

המשימה נועדה לערוך המשגה לעקרונות שנחשפו במשימה הקודמת ולהרחיב את הדיון על השימושים השונים שעושה האדם ביכולת של חומרים לשנות מצבי צבירה . בקטע שתי פסקאות שיחד בונות את הרצף של התהליך : מאדים למים נוזליים וממים לקרח . בקטע משולבים שני תרשימים . התרשים הראשון ממחיש כיצד גריעה של חום ) קירור ( מאדי המים גרמה להם לעבור ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל — האדים התעבו . התרשים השני ממחיש כיצד גריעת חום ) קירור ( ממים במצב צבירה נוזל גרמה למים לעבור למצב צבירה מוצק — המים קפאו . מאדים למים וממים למוצק בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את תהליך המעבר של חומר ממצב צבירה גז לנוזל וממצב נוזל למוצק . • להציג מידע בתרשים . קִרְ או את קטע המידע והשיבו על השאלות שבסוף כל קטע ועל שאלות הסיכום שבעמוד עמוד . 177 מאדים למים וממים למוצק מאדים למים ודאי שמתם לב לתופעות בסביבה , כמו דשא רטוב בבוקר למרות שלא השקו אותו . מאין "הופיעו" טיפות המים על דשא ? המים על הדשא לא הופיעו פתאום ! מים שהיו באוויר במ צּ ב צבי רָ ה גז ) אדים ( הפכו למים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל ) מים ( שהרטיבו את הדשא . כיצד זה קורה ? כאשר מקררים מים במ צּ ב צבי רָ ה גז ) אדים ( הם יכולים לשנות את מצב הצבירה שלהם ולהפוך לנוזל ) מים . ) לתופעה הזאת קוראים התע בּוּ ת . כדי לגרום להתעבות צריך לקרר את המים . מים עוברים ממצב צבירה גז למצב צבירה נוזל

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר