עמוד:147

המשימה מרחיבה את היריעה אל השימושים שעושה האדם באוויר . ללא אוויר בעירה לא תתרחש . החמצן שבאוויר הוא אחד התנאים לקיומה של בעירה ) היבט זה טופל בהרחבה ביחידת הלימוד של כיתה ג , בשער אנרגיה בפעולה של סדרה זו . ) ללא החמצן שבאוויר אי אפשר להפיק אנרגיה מחומרי הדלק . כדי להמחיש את נחיצותו של החמצן לתהליך הבעירה מוצג הניסוי במשימה . שימוש חיוני נוסף באוויר בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר איזה שימוש נוסף יש לאוויר בחיינו . • להסביר איזו תכונה של האוויר מנצלים בשימוש זה . • לנסח תוצאות ומסקנות מניסוי . משימה זו יש לעשות רק בהדגמה של המורה ! על המורה לאסוף שיער ולהרכיב משקפי מגן . ציוד : כוס חסינת אש , צלוחית ) בעלת קוטר הגדול מפתח הכוס , ) מים , נר , גפרורים הנחיות ) בהדגמת המורה בלבד )! . 1 מצמידים נר קצר ) באורך של ס"מ 2 ( על צלוחית . . 2 יוצקים מים בתחתית הצלוחית . מדליקים את הנר . שערו : מה יקרה לנר הדולק אם נכסה אותו בכוס ? . 3 מכסים את הנר בכוס , כך שפתח הכוס יהיה טבול במים . . 4 תוצאות : תארו מה אתם רואים : מה קרה לנר ? מה קרה למים שהיו בצלוחית ? . 5 מסקנות : מה אפשר ללמוד מהתוצאות שקיבלתם ? . 6 היעזרו במסקנות ובמידעון חמצן לבעירה והשיבו : מה השימוש הנוסף שאנחנו עושים באוויר בחיינו ? . 7 לאור הניסוי שערכתם כתבו : מה היתה שאלת החקר ? מידעון : חמצן לבעירה תשובה לשאלה : 4 תוצאות : לאחר שמכסים את הנר בכוס נצפות התופעות הבאות : הנר כבה והמים נכנסו לכוס ) בערך עד לגובה של חמישית מנפחו . ) שאלה לשאלה : 5 מסקנות : מה אפשר ללמוד מהתוצאות שקיבלתם ? מומלץ לסייע לתלמידים באמצעות שאלות כגון : " מה היה בכוס לפני שהפכנו אותה על הנר " ? ) אוויר , ) "מדוע כבה הנר " ? ) החמצן שהיה בכוס נצרך , ) מה היה בכוס לפני שהמים נכנסו לתוכה " ? ) אוויר . ) האוויר חיוני לקיום בעירה ללא החמצן שבאוויר בעירה לא תתרחש . תשובה לשאלה : 6 אנחנו משתמשים בחמצן שבאוויר בעיקר כדי להפיק חום מבעירה של חומרי דלק . תשובה לשאלה : 7 מהו הקשר בין החמצן שבאוויר לבעירה ? אנחנו משתמשים בחמצן שבאוויר כדי להפיק חום מבעירה של חומרי דלק . אנו משתמשים בחום להפעלת מכונות במפעלים ; להפקת חשמל ולהנעת כלי תחבורה כמו מטוסים , אנ ּיּוֹ ת , אוטובוסים , מכוניות ועוד .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר