עמוד:120

שאלות . 1 אילו מערכות טכנולוגיות מוזכרות בקטע המידע ? הביאו דוגמאות נוספות . . 2 נתחו את המערכת פנס הכיס : א . מאילו רכיבים בנוי פנס הכיס ? ב . איזה תפקיד יש לכל רכיב ? ג . ארגנו את המידע בטבלה ) ראו דוגמה בעמוד . ) 117 ד . מה עלול לקרות אם : ••• אחד הרכיבים של פנס הכיס יתקלקל . ••• נארגן את הרכיבים של פנס הכיס בסדר אחר . . 3 הסיקו מסקנה : מה מאפיין מערכת טכנולוגית ? מתכננים "צעצוע–נע" בעקבות המשימה - נדע ... לתת הפרק שתי מטרות מרכזיות : ביסוס הידע וההבנה של מאפייני המערכת הטכנולוגית , ותרגול נוסף של תהליך התיכון . הנחת היסוד היא שההתנסות החווייתית והמוחשית בתהליך תיכון של מערכת טכנולוגית תחזק את ההבנה של מאפייני המערכת ותסייע להפנמה של תהליך התיכון . לתכן מערכת טכנולוגית אשר עונה על צורך . להשתמש בנווט תהליך התי כּוּ ן . הנחיות תכננו מערכת טכנולוגית צעצוע–נע שינוע על הרצפה או על כל משטח אחר . היעזרו בנווט תהליך התי כּוּ ן שבו השתמשתם בפרק בואו נתכן ) עמודים . ) 103-102 במשימה התלמידים מתבקשים לתכן " צעצוע–נע" שינוע על הרצפה או על כל משטח אחר . זוהי משימה מורכבת והיא יכולה להימשך שיעורים אחדים . מומלץ לשלב במשימה עבודה עצמאית ועבודה קבוצתית : הגדרת הדרישות והאילוצים , תכנון הרכיבים שמהם יהיה מורכב הצעצוע וחקירת התמסורות ייעשו בעבודה קבוצתית . תהליך הבנייה וההערכה של נע" ייעשה בעבודה אישית . התלמידים יבצעו את המשימה בדרך שבה הם יבחרו על פי נווט התיכון . לביצוע המשימה ניתן להיעזר במיומנויות התיכון שבתת המדור פתרון בעיות בטכנולוגיה– תהליך התיכון במדור מיומנויות ותהליכי חשיבה , אתר מטר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר