עמוד:107

חקירה בודקים פתרונות קיימים במקרים רבים בהיסטוריה , במקומות שונים בעולם , אנשים המציאו המצאות זהות ) שהן אותו הדבר ( לאותה בעיה . כדי לא לחזור ולפתח משהו שכבר המציאו חשוב לבדוק אם קיים כבר פתרון לבעיה של אפרת . . 1 • מו במחברת דוגמאות לאריזות מזון שמוכרות לכם . דוגמאות : אריזה של פיצה . שקית עם אפשרות בידוד לחום או לקור . מכסה של עוגה מפלסטיק . מכסה של עוגה מרשת בד . . 2 איזו אריזה היא המתאימה ביותר לפתרון הבעיה ? כדי להשיב על השאלה צריך להשוות בין האריזות על פי הדרישות מהמוצר . שרטטו טבלה ) ראו דוגמה ( ו רִ• מ וּ בה על אילו מבין הדרישות מהמוצר עונה כל אחת מהאריזות . במשימה התלמידים מתבקשים להשוות , בעזרת מידע שיארגנו בטבלה , בין אריזות שונות המוכרות להם , חלקן אף מוצגות בטבלה . יש לעודד את התלמידים להוסיף אריזות אחרות . התלמידים בודקים על אילו מבין דרישות המוצר ) אריזה לעוגה ( עונה כל אחת מהאריזות . לאחר ארגון המידע בודקים איזו אריזה מתאימה ביותר לדרישות . תוצאות הבדיקה יכולות לסייע להם בהמשך תכנון המוצר שלהם . למשל , הם יכולים לבדוק האם הם יכולים להשתמש באחת האריזות הללו כמות שהיא או לשלב בין אריזות שונות כדי ליצור את האריזה שלהם . יכול להיות שהם לא ישתמשו בפתרונות הקיימים , אלא יפתחו רעיון מקורי משלהם . גם כדי לפתח משהו חדש יש להכיר את הפתרונות הקיימים כבר . טבלה לארגון מידע : סוגי אריזות והתאמתם לדרישות מהמוצר נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר