עמוד:105

מגדירים בעיה , דרישות ואילוצים מזהים צורך ומנסחים בעיה לפני שניגשים לפתור בעיה טכנולוגית שואלים : מהו הצורך ואיזו בעיה יש לפתור ? . 1 מהו המ צּ ב המצ וּ י ) המצב הקיים ( בסיפור של אפרת ? . 2 איזה מ צּ ב רָ צ וּ י הייתה רוצה אפרת שיהיה ? . 3 מהו הצורך של אפרת שגרם לה לדאוג כל כך ? . 4 הגדירו את הבעיה הטכנולוגית של אפרת . זו הבעיה שאתם צריכים לפתור . התחילו את ההגדרה במילת השאלה איך או כיצד . מגדירים דרישות ובודקים אילוצים לאחר ניסוח הבעיה הטכנולוגית , מגדירים את הדרישות מהמוצר ובודקים את האילוצים . התלמידים מתבקשים להגדיר את הצורך של אפרת . משהו שיגן על העוגה ויהיה נוח לנשיאה . לאחר מכן הם מתבקשים לנסח בעיה . לשם כך חשוב לתאר את המצב המצוי ) עוגה ללא אריזה ( ואת המצב הרצוי ) עוגה עם אריזה ( ולנסח מהפער שנוצר את הבעיה : איך אפרת תתכנן ותבנה מארז שיגן על העוגה בדרך לבית הספר וגם שיהיה נוח לנשיאה ? . 1 מהן הדרישות מהמוצר בסיפור המעשה אריזה לעוגה ? לדוגמה : שהאריזה תגן מפני גשם וחום . . 2 הוסיפו דרישות מהמוצר נוספות משלכם . לדוגמה : האריזה צריכה להיות יפה . . 3 אילו אילוצים של פתרון ) אריזה לעוגה ( יכולים להיות לאפרת ? לדוגמה : חסר לאפרת מידע על חומרים שמהם אפשר להכין אריזה . . 4 איזה מידע חסר לכם ? בדקו במקורות מידע שונים ) לשם כך עברו לחקירה בעמוד . ) 107 בשלב זה , לאחר הגדרת הדרישות מהמוצר והאילוצים המגבילים , ההמשך יכול להתקיים בשני מסלולים . מסלול אחד שבו נבחר לעבור לשלב בניית הפתרון כי הרעיון לפתרון עומד בדרישות ובאילוצים שניסחנו . מסלול שני שבו נמשיך להעלות רעיונות לפתרון כי אף פתרון מהרעיונות שהעלינו אינו עומד בדרישות מהמוצר או באילוצים שהגדרנו . אפשרות נוספת היא לנסח מחדש דרישות מן המוצר והאילוצים . . 5 לאחר שאספתם מידע , בדקו האם אתם צריכים לנסח שוב את הדרישות ואת האילוצים . לאחר שהגדרתם את הבעיה , את הדרישות ואת האילוצים , העריכו האם אתם יכולים להמשיך בתהליך והחליטו : האם אתם ממשיכים להעלות רעיונות לפתרון ? אם כן , עברו לעמוד . 106 או : • האם אתם ממשיכים לבניית הפתרון כדגם או כאב טיפוס ? אם כן , עברו לעמוד . 108 נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר