עמוד:101

קטיף תותים אפרת : כיצד נצליח לקטוף את התותים הללו ? רון : בואי נחשוב על פתרונות ! בעקבות המשימה - נדע ... לזהות צורך ולנסח בעיה טכנולוגית . להציע רעיונות לפתרונות . לבחור פתרון מתאים לבעיה ולהציגו בתרשים . התבוננו באיור , קִ ראו את השיחה בין אפרת ורון ובצעו את המשימה . הנחיות . 1 מהו המ צּ ב המצ וּ י ) הקיים ( שבו נמצאים אפרת ורון ? . 2 איזה מ צּ ב רָ צ וּ י להם ? . 3 איזה צורך יש לאפרת ולרון ? . 4 איזו בעיה טכנולוגית יש לאפרת ולרון בגלל הצורך הזה ? . 5 הציעו לרון ולאפרת כמה רעיונות לפתרון הבעיה : א . תארו כל רעיון לפתרון במילים , בציור או בתרשים . ב . איזה מבין הרעיונות שרשמתם , נראה לכם המתאים ביותר לפתרון הבעיה הטכנולוגית של אפרת ושל רון ? נמקו את בחירתכם . ג . שרטטו את הפתרון שבחרתם במחברת והציגו אותו בכיתה . לתרגול המיומנויות ניסוח בעיה , העלאת פתרונות ובחירת פתרון מתאים פנו לתת המדור פתרון בעיות בטכנולוגיה — תהליך התיכון שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . היודעים אתם ש ... מומלץ לבצע את המשימה בשני שלבים : בשלב הראשון ) עבודה עצמאית ( כל התלמידים מבצעים את סעיפי המשימה : ) 5–1 ( מגדירים מהו המצב המצוי של רון ואפרת , מהו המצב הרצוי , מהו הצורך ואיזו בעיה יש להם . ? כל תלמיד / ה מעלה רעיונות משלו / ה לפתרון בעיית קטיף התותים , משרטט / ת סקיצה של הרעיונות ומתאר / ת במילים את הרעיון . כמו כן , כל אחד ואחת מגדיר / ה את הכלים ואת החומרים הנחוצים לבניית הפתרונות השונים . בשלב השני ) עבודה בקבוצות . ) התלמידים מסכמים את הרעיונות של כולם , ובוחרים את הרעיון המתאים ביותר לבעיה . האפר וֹ ן כדי לקטוף פרות הנמצאים בגבהים שונים המציאו מנוף שנקרא אפר וֹ ן . האיש שהמציא את המנוף נתן לו את שמו - צירוף השמות של ילדיו , אפרת ורון . האפר וֹ ן הוא מנוף אשר בקצה שלו קבוע סל שבתוכו עומד ) ת ( המפעיל . ) ה ( באפר וֹ ן משתמשים כתחליף לסולם , בעיקר כדי לקטוף פרות במטע .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר