עמוד:85

בשלב זה של הלמידה , חשוב לשוב ולבחון את התפתחות המושג טכנולוגיה אצל התלמידים . חשוב להנחות אותם להקצות מקום מיוחד במחברת או בקובץ במחשב שבו הם ישכללו מעת לעת את ההגדרה של המושג . מהי טכנולוגיה ? . 1 הכינו במחברת עמוד מיוחד וחברו לו כותרת : מהי טכנולוגיה ? אפשר גם לפתוח קובץ במחשב . . 2 העתיקו ) או הקלידו ( למחברת את ההגדרה הבאה של הטכנולוגיה : הטכנולוגיה היא התהליך , המחשבה והמעשה של בני האדם כאשר הם פותרים בעיות , ומפתחים פתרונות שעוזרים להם להגיע אל המצבים הרצויים להם . . 3 הקיפו בהגדרה בצבע את המושגים החדשים שהכרתם במשימה זו . שימו לב : מדי פעם תתבקשו לחזור להגדרה שכתבתם ולשכלל אותה . קטע המידע מתמקד במושג צורך ובהבדל בין צורך קיומי לבין צרכים נוספים . שימו לב ! המושג צורך קיומי תואר בהרחבה בשער מפגשים עם בעלי חיים , לפיכך , חשוב ביותר ליצור את ההקשר המתבקש ובמידת הצורך להפנות את התלמידים לעמודים המתאימים בספר הלימוד . קטע המידע יוצר קשר בין המושג צורך לבין המושגים מצב רצוי ומצב מצוי . המצב המצוי שיצר את הצורך לשנותו ולהגיע למצב רצוי . מהו צורך ? בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... להסביר מהו צורך ומתי הוא נוצר . לציין דוגמאות לצרכים אנושיים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבעמוד הבא . מהו צורך ? לפעמים אנחנו רוצים לשנות מ צּ ב מצ וּ י ) מצב קיים ( שאינו נוח או אינו נעים לנו . במקרה כזה נוצר אצלנו צורך להגיע אל המ צּ ב ה רָ צ וּ י לנו . לדוגמה : נועה קיבלה אופניים במתנה ליום ההולדת . נועה רכבה עליהם ולפתע נפלה ונפצעה . זהו המ צּ ב המצ וּ י שלא היה נעים כל כך . כולנו רוצים לרכוב על האופניים בבטיחות ולהיות מוגנים מפני פציעה . זהו המ צּ ב ה רָ צ וּ י לכולנו . לכולנו יש צורך לשמור על הגוף שלנו מפני פציעה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר