עמוד:82

תת הפרק נועד לטעת את מושגי היסוד הבסיסיים הדרושים להבנת מהות הטכנולוגיה ומשמעותה של בעיה טכנולוגית : בעיה , צורך אנושי ופתרון מתאים . המחשת המושגים נעשית באמצעות קטע מידע ומשימה המשלבים דוגמאות אותנטיות מחיי היומיום ומעולמם של הילדים . לפני קריאת הטקסט חשוב לזמן לתלמידים סיטואציות שמציגות קושי — מצב מצוי , ולבקש מהתלמידים להעלות הצעות למצב רצוי . ובהמשך להדגים בהוראה מפורשת ניסוח של בעיות שנובעות מהפער הקיים בין המצב הרצוי למצב המצוי . אז מהי טכנולוגיה ? דמיינו לעצמכם את המצב המתואר בתמונה . האם גם אתם הייתם במצב דומה ? התוכלו לתאר את הבעיה העולה מהמצב הזה ? איזה פתרון תוכלו להציע לבעיה זו ? פעמים רבות אנחנו נתקלים בקושי ) למשל , נרטבים בגשם ( ומיד אנחנו מתחילים לחשוב כיצד להתגבר על הקושי ואז נוצרת בעיה . למה מתכוונים כשאומרים בעיה ? דרך אחת להגדיר בעיה היא לחשוב על שני מצבים : המצב הראשון הוא המצב כמו שהוא כרגע . נקרא למצב הזה מ צּ ב מצ וּ י . לא תמיד המצבים המצויים נוחים ונעימים לנו . המשימה מזמנת תרגול בזיהוי מצבים מצויים , מצבים רצויים , ניסוח בעיה והתאמת פתרון לבעיה . הפער בין מצב רצוי ) מצב שאנו שואפים אליו ( לבין מצב מצוי ) המצב הקיים שאינו נוח לנו ( הוא בעיה שיש לפתור . הקטע הפותח את הפרק מציג את הרעיון באמצעות דוגמה מוכרת של הירטבות בגשם , והוא מאיר את שלושת מושגי המפתח : מצב רצוי ) להישאר יבשים ולא להירטב , ) מצב מצוי ) נרטבנו בגשם ( והבעיה ) איך נוכל ללכת בגשם בלי להירטב . ?) אנו מציעים להפנות את התלמידים לקריאת הטקסט רק לאחר דיון בכיתה על מצבים דומים שתפקידם להעניק משמעות למושגים מופשטים אלה . למשל , להירטב בגשם . המצב השני הוא המצב שהיינו רוצים שיהיה . נקרא למצב הזה מ צּ ב רָ צ וּ י . למשל , ללכת בגשם בלי להירטב . אז איך מגיעים למ צּ ב ה רָ צ וּ י הזה ? איך נוכל ללכת בגשם בלי להירטב ? זאת הבעיה !!! הבעיה איך נוכל ללכת בגשם בלי להירטב היא דוגמה לבעיה טכנולוגית . הטכנולוגיה היא התהליך שבאמצעותו נוכל לפתור בעיה טכנולוגית זו ובעיות טכנולוגיות אחרות . מצב מצוי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר