עמוד:91

לפתרון יש דרישות ואילוצים הס קֶ ט בּוֹרְ ד - ה גּ ל גּ שת ! קטע המידע מביא את סיפור הפיתוח של הסקטבורד תוך התייחסות למושגים דרישות ואילוצים . לפני שמפנים את התלמידים לקריאת קטע המידע , חשוב לדון במושגים דרישות מהמוצר ואילוצים באמצעות דוגמאות , שכן מושגים אלה אינם שגורים בשפת היומיום שלהם . דוגמאות לשאלות שיכולות לסייע בהבנת המושג דרישות מהמוצר : אילו תכונות צריכות להיות לנעלי הספורט שאתם רוצים לקנות ? אילו תכונות צריכות להיות לילקוט בית הספר שלכם ? דוגמאות לשאלות שיכולות לסייע בהבנת המושג אילוצים : האם תוכלו לקנות חומרים הדרושים לייצור נעלי הספורט ? האם יש לכם ידע מקצועי מתאים לייצר כל נעל ספורט או כל ילקוט שתרצו ? להבניית המיומנות הגדרת דרישות מהמוצר ואילוצים פנו לתת המדור פתרון בעיות בטכנולוגיה — תהליך התיכון שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... להסביר מהו הצורך שהביא לבניית ס קֶ ט ְבּוֹרְ ד ) ג ַּ לג ֶּ•ֶ ת . ) לתאר את הדרישות מהמוצר ס קֶ ט ְבּוֹרְ ד ואת האילוצים לבנייתו . להבחין בין הדרישות מהמוצר לבין אילוצים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבעמוד . 93 הס קֶ ט בּוֹרְ ד - הגלגשת ! הס קֶ ט בּוֹרְ ד ) גלג ת ( הוא קרש צר שמחוברים אליו גלגלים . את הס קֶ ט בּוֹרְ ד המציאו במאה העשרים גולשי גלים שרצו לגלוש על פני כל משטח ) לא רק בים ( ובכל מזג אוויר . נוסף על כך , הם גם חשבו שס קֶ ט בּוֹרְ ד יכול להיות גם כלי תחבורה . כלומר , הס קֶ ט בּוֹרְ ד יכול לענות על הצורך בבילוי וגם על הצורך באמצעי תחבורה . דרישות מהמוצר אם רוצים לבנות ס קֶ ט בּוֹרְ ד צריך לחשוב על כל מה שחשוב שיהיה בו . או במילים אחרות , צריך לחשוב על הדרישות לבנייתו - אלה הן דרישות מהמוצר . דרישות מהמוצר יכולות להיות , למשל : שיהיה קל להרים אותו . שיהיה קל להפעיל אותו . שיפעילו אותו באמצעות שרירים של אדם ולא באמצעות מנוע . שלא יידרש רישיון נהיגה לנסיעה בו . שיהיה בטוח להשתמש בו . שיהיה בעל עיצוב נאה . שאלה : אילו עוד דרישות מהמוצר יכולות להיות ? מילון מוצר טכנולוגי : מוצר שהאדם תכנן ויצר כדי לתת מענה לצורך או בעיה אנושית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר