עמוד:89

הצורה והמבנה שלה השתנו וגם החומרים שמהם ייצרו את הקסדות השתנו . כדי לייצר קסדות לצרכים שונים , למשל , לייצר קסדה לרוכב / ת אופניים , או לייצר קסדה לפועל / ת במפעל או לשחקן / ית פוטבול אמריקאי / ת דרוש מידע . צריך להכיר סוגי חומרים שונים , להכיר את התכונות שלהם , וללמוד כיצד הם יתאימו לשימושים השונים שנעשה בקסדה . כלומר , דרוש מידע על הצורה ועל המבנה המתאימים לשימוש בקסדה , וכן דרוש מידע על שיטות הייצור שיאפשרו לנו לייצר את הקסדה . מידע זה נקרא מידע טכנולוגי . הטקסט המוצג בספר הלימוד הוא ארוך ומורכב . בשלב הראשון , חשובה קריאה הדרגתית של הטקסט ) הפסקה לאחר כל פסקה . ) מומלץ לבקש מהתלמידים לזהות את הרעיון המרכזי של כל פסקה ולתת לה כותרת מתאימה . למשל , לפסקה הראשונה משתמשים בקסדות , לפסקה השנייה — סוגי קסדות מבנה וצורה של קסדות , חומרים מהם עשויות קסדות , ולפסקה השלישית — מידע הדרוש לייצור קסדה . פעולת זו חשובה מאוד לצורך ההתמצאות בטקסט בעת תהליך ההמשגה . שאלות . 1 על איזה צורך עונה הקסדה ? . 2 מי משתמש / ת כיום בקסדות ואיזה צורך יש להם בקסדה ? . 3 מאיזה חומר ייצרו את הקסדה בעת הקדומה ? מדוע לדעתכם השתמשו בחומר זה ? . 4 עיינו בתמונות וענו : במה דומות הקסדות ביניהן ובמה הן שונות ? . 5 לאילו סוגי מידע אנו זקוקים כדי לבנות קסדה ? . 6 האם קסדה שייכת לעולם הטכנולוגיה ? נמקו . שאלות 1-5 מכוונות לרובד הגלוי של קטע המידע . מושגי המפתח המודגשים בקטע המידע ובשאלות עתידים לסייע לתלמידים למצוא את התשובות . שאלה 6 היא ברמה של פרשנות והיסק ובה התלמידים צריכים להסיק האם קסדה שייכת לעולם הטכנולוגיה . מהי טכנולוגיה ? . 1 מצאו בקטע המידע את כל המושגים ) המילים המודגשות . ) . 2 הוסיפו את המושגים לעמוד המתאים במחברת ) או לקובץ המתאים במחשב ( - מהי טכנולוגיה ? . 3 הוסיפו הסבר קצר לכל מושג . גם בשלב זה של הלמידה , חשוב לבקש מהתלמידים להוסיף למילון הטכנולוגי את המושגים החדשים שלמדו בעקבות ניתוח קטע המידע , ולשכלל את הגדרת המושג טכנולוגיה . שימו לב : הקסדה היא דוגמה אחת מאינספור מוצרים שהאדם יצר . ליצירת הכללה והכלה של המושגים במצבים אחרים חשוב ביותר לתת לתלמידים דוגמאות נוספות , תוך שימת דגש על החשיבות שיש למידע הטכנולוגי בפתרון בעיות . אפשר להשתמש באותן השאלות הנלוות לקטע המידע .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר