עמוד:87

. 6 התבוננו באיור ) למטה ( והשיבו על השאלות . א . מהו המ צּ ב המצ וּ י שבו נמצאים הילדים ? ב . מהו המ צּ ב ה רָ צ וּ י לילדים ? ב . מהו הצורך שיש לילדים ? מדוע נוצר אצלם הצורך הזה ? ג . נסחו את הבעיה הטכנולוגית . תשובה לשאלה : 6 המצב המצוי הוא אי הנוחות בעת רכיסת כפתורים ; המצב הרצוי הוא רכיסת חולצה במהירות . הצורך הוא : אמצעי שיסייע לילדים לרכוס במהירות את החולצה . הבעיה היא : כיצד נרכוס את החולצה במהירות וביעילות ? התלמידים מתבקשים לחשוב על פתרונות אפשריים לבעיה . ד . הציעו פתרון טכנולוגי מתאים לבעיה . ה . האם יכולים להיות פתרונות טכנולוגיים מתאימים נוספים ? אם כן , ציינו מהם . מהי טכנולוגיה ? הגדרת הטכנולוגיה בשלב זה של הלמידה היא : "כאשר קיים פער בין מצב מצוי למצב רצוי , או כאשר קיים צורך או קיימת בעיה , בני האדם מחפשים פתרונות . הטכנולוגיה עוסקת במציאת פתרונות לבעיות , כלומר , ביטול הפער בין המצב המצוי למצב הרצוי . " . 1 מצאו בקטע המידע ) עמוד ) 86 - 85 את כל המושגים ) מילים מודגשות . ) . 2 הוסיפו את המושגים לעמוד המתאים שהכנתם במחברת ) או לקובץ המתאים במחשב ( - מהי טכנולוגיה ? . 3 הוסיפו הסבר קצר לכל מושג .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר