עמוד:56

זוחלים ואדם בעקבת קריאת קטע המידע - נדע ... להביא דוגמאות לתועלת ולנזק שמביאים זוחלים לאדם . לתאר גורמים לירידה באוכלוסיית הזוחלים בישראל . להציע פתרונות לצמצום הפגיעה בזוחלים . קִרְ א וּ את קטעי המידע הבאים והשיבו על השאלות שבסוף כל קטע . זוחלים ואדם אנחנו והזוחלים האדם מגדל מינים שונים של ז וֹ חלים לתועלתו . למשל , מגדלים תנינים ונחשים לתעשיית האופנה . מעורם מכינים תיקים , נעליים , מעילים ועוד . יש ארצות שבהן מקובל לאכול ז וֹ חלים כמו נחשים , צבים ולטאות . יש ז וֹ חלים ) למשל שממית ה בּתּ ים ונחשים מסוימים ( שמביאים תועלת לאדם . שממית ה בּתּ ים ניזונה מח רָקִ ים ומעכבישים שנמצאים בבית ובכך היא תורמת לסילוקם . הנחשים ניזונים מעכברים שמכרסמים את הגידולים שבשדות ובכך מסייעים לחקלאות . הנחשים אמנם מועילים , אך יש להיזהר מאוד מהנחשים הארסיים כדוגמת ה צּ פע . ה צּ פע מכיש את קורבנו בעזרת שיני הא רֶ ס שלו , אבל חשוב לזכור שהצפע עלול להכיש את בני האדם רק לשם התגוננות , כשהוא חש מאוים או כשהוא חש בסכנה . שאלות . 1 הביאו דוגמה לתועלת שמביאים הזוחלים לאדם . . 2 הביאו דוגמה לנזק שגורמים הזוחלים לאדם . תשובה לשאלה : 1 נחשים הניזונים מעכברים ומחולדות מביאים תועלת . תשובה לשאלה : 2 הכשה של נחש ארסי . ליישום ולהערכת הידע בנושא פגיעה בזוחלים פנו למשימה מצילים את צבי הים שבתת המדור אוריינות מדעית וטכנולוגית שבאתר מטר . נשל נחש

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר