עמוד:37

לאחר הזיהוי , התלמידים מתבקשים להשלים את המידע בטבלה . שימו לב : חשוב לבדוק לפחות שלושה חרקים שונים לצורך הבניית ההכללה אודות המאפיינים המשותפים לחרקים . . 2 צאו לסיור בסביבה הקרובה וזה ַ וּ שלושה מינים שונים של ח רָקִ ים . היעזרו באיור של החגב . וערכו עליהם תצפית . . 3 היעזרו במגדלת והתבוננו במבנה הגוף של הח רָקִ ים על פי רשימת התכונות המופיעה בטבלה הבאה . . 4 שרטטו טבלה ) ראו דוגמה ( וכתב וּ את תכונות מבנה הגוף של הח רָקִ ים בעמודות המתאימות . היעזרו בדוגמה של החגב . בטיחות אין להפוך אבנים או לתחוב ידיים מתחת לאבנים מחשש להכשות נחשים או לעקיצות של בעלי חיים . יש לצאת לסיור עם בגדים מתאימים ועם נעליים סגורות . . 5 עיינו בנתונים שבטבלה , השוו והסיקו : אילו תכונות של מבנה הגוף משותפות לכל הח רָקִ ים ? . 6 כתב וּ משפט שמתאר מה מאפיין את מחלקת הח רָקִ ים . חושבים מדע : הסקת מסקנות . 1 מדוע חשוב לערוך תצפית על כמה מיני ח רָקִ ים ? . 2 כיצד סייעה לכם המגדלת בביצוע התצפית ? . 3 כיצד מצאתם מה מאפיין את כל הח רָקִ ים ? איזו פעולת חשיבה עשיתם כדי לכתוב מה מאפיין את החרקים ? . 4 אם תבחינו בסביבה בבעל חיים שמזכיר חרק , כיצד תוכלו לדעת ) להסיק ( אם הוא שייך למחלקת הח רָקִ ים ? תשובה לשאלה : 1 אי אפשר להסיק מהפרט אל הכלל . כדי לקבל הכללה תקפה חשוב לבדוק כמה נציגים . תשובה לשאלה : 2 המגדלת הגבירה את היכולת לראות פרטים קטנים . תשובה לשאלה : 3 השוואה והסקת מסקנות . תשובה לשאלה : 4 נבדוק האם מבנה גופו מתאים למבנה גופם של חרקים ונסיק מסקנות . טבלת השוואה : מבנה הגוף של הח רָקִ ים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר