עמוד:28

בתת פרק זה התלמידים חוקרים את יחסי הגומלין שבין האדם לבין בעלי החיים בהקשר לביות בעלי חיים . בּיּוּ ת בעלי חיים בני האדם מגדלים בעלי חיים למגוון רחב של שימושים : למזון , להובלה , לבגדים , להנאה ועוד . בעלי החיים שהאדם בחר , גידל וטיפח , נעשו במשך הזמן שונים מחיות הבר . תהליך זה נקרא בּיּוּ ת של בעלי חיים . בעלי חיים שעברו את תהליך הביות נקראים בעלי חיים מביתים . רוב בעלי החיים המביתים לא יצליחו בדרך כלל לחיות ללא עזרת האדם . לכן האדם צריך להמשיך ולדאוג להם . האדם בנה לבעלי החיים המבי ֻ ָּ ת ִ ים בתי גידול מלאכותיים ) כגון : לול , רפת , אקווריום . ) בבתי גידול אלה מצויים פתרונות טכנ וֹ ל וֹ גיים ) כגון : שוקת להשקיית בעלי חיים , אבוס להזנה של בהמות , תרופות ( שמסייעים לאדם לספק לבעלי החיים את צורכי הקיום שלהם . מילון ביות : תהליך ארוך שהתחיל לפני שנים רבות ובו האדם לקח חיות בר מהטבע וגידל אותן בשבי . האדם השביח את חיות הבר ויצר גזעים המתאימים לצרכים שלו . הנאה : דגים באקווריום מזון : דבש מזון : חלב תנועה : הובלה מזון : לול תרנגולות הגנה : שמירה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר