עמוד:22

בעלי חיים גדלים ומתפתחים כל בעלי החיים "יוצאים לאוויר העולם" כאשר הם שונים מן הבוגרים בגודלם , באיברי גופם ובהתנהגותם . במהלך ההת בּ גר וּ ת שלהם הגוף גדל , האיברים מתפתחים ולפעמים גם צבעם משתנה . בעלי החיים מתבגרים , מזדקנים ומתים . גדילה והתפתחות הם מ ְ א ַ פיין ח ַיִּ ים . יש גם שוני בהתנהגות של צעירים לעומת בוגרים . ישנם בעלי חיים שאצלם השוני בין הצעירים לבוגרים הוא גדול משום שהם עוברים תהליך של גּ ל גּוּ ל . לדוגמה , זחל של פרפר שונה מאוד מהפרפר הבוגר . רֹ אשן של קרפדה שונה מאוד מן הקרפדה הבוגרת . שאלה : מה משתנה במבנה הגוף של בעלי החיים ובהתנהגותם בעקבות גדילה והתפתחות ? תשובה : במהלך ההתבגרות של בעלי החיים גופם גדל , אברי גופם מתפתחים ) לעתים משתנים ( ולעתים גם הצבע משתנה . שאלות סיכום . 1 בש וּ נית האלמוגים באילת מתקיים דג שנראה כמו אבן ונקרא "אבנ וּ . ן" למתבוננים באבנ וּ ן נדמה שהוא אבן . כיצד אפשר להוכיח שדגי האבנון שבש וּ נית האלמוגים באילת הם בעלי חיים ולא אבנים ? תשובה לשאלת הסיכום : צריך לבדוק האם לאבנון יש את כל מאפייני חיים ) נושם , ניזון , נע . ) ... דג האבנ וּ ן גדלים ומתפתחים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר