עמוד:21

בעלי חיים יוצרים תקשורת כל בעלי החיים יוצרים תקשורת עם הסביבה . היכולת לתקשר ) להעביר מידע זה לזה ( מאפשרת להם להשיג את צורכי הקיום שלהם : להתגונן , להשיג בן או בת זוג ועוד . תקשורת היא מאפיין ח יּ ים . בעלי החיים יוצרים תקשורת בדרכים מגוונות : קולות , כמו נביחות של כלבים , ציוץ של ציפורים וצרצור של צּרְ צ רִ ים . ריחות , כמו חומרים בעלי ריח שבאמצעותם נמשכים הזכרים אל הנקבות ) דוגמה : חומרים שמופרשים על ידי נקבות הכלבים והפילים . ) צבעים , כמו הנוצות הצבעוניות של הטווס הזכר . תנועה של איברי גוף , כמו כשכוש הזנב של הכלב . מגע , כמו סירוק הפרווה אצל קופים וליקוק גורי הכלבים על ידי אימם הכלבה . תשובה לשאלה : 1 מאפשרת להם להשיג את צורכי הקיום ) מזון , אוויר , הגנה , התרבות ועוד . ) שאלות . 1 מדוע חשובה התקשורת בין בעלי החיים ? . 2 באיל וּ דרכים יוצרים בעלי החיים תקשורת ביניהם ? הביאו דוגמאות מבעלי חיים שונים . . 3 האם יכולה להיות תקשורת בין בעלי חיים לבני האדם ? הסבירו . תשובה לשאלה : 2 תקשורת קולית ) לדוגמה : ציוץ ציפורים , ) תקשורת חזותית ) לדוגמה : צבעי אזהרה של הסלמנדרה , הזנב הצבעוני של הטווס , ) תקשורת באמצעות ריח ) לדוגמה : ריח שמופרש על ידי הנמלים והבואש , ) תקשורת באמצעות מגע ) ליקוק של גורי יונקים על ידי האם . ) תקשורת עם בעלי חיים יוצרים תקשורת

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר