עמוד:*82

. 6 השלימו בטבלה את שמות העצמות שנמצאות בחלקי הגוף ואת תפקודן : מטרה : התלמידים ידעו לתאר את הקשר בין סוגי עצמות לבין תפקודן . . 7 אילו מהבאים איננו מתפקודי השלד ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . הגנה ב . מתן צורה ג . שמירה על טמפרטורת הגוף ד . תנועה . 8 מה במבנה כף היד מאפשר לבצע תנועות רבות ומגוונות ? מטרה : התלמידים יציינו את תפקודי השלד . מטרה : התלמידים יסבירו את הקשר בין מבנה ומספר העצמות בכף היד ליכולת לבצע פעולות מגוונות . מטרה : התלמידים יציינו מהו מפרק . . 9 מפרק הוא מקום מפגש בין : הקיפו את התשובה הנכונה . א . שריר וגיד ב . עצם ושריר ג . שתי עצמות ד . עצם וגיד . 10 השיבו על השאלות הבאות : א . היכן בשלד נמצא מפרק כדורי ? כתבו דוגמה אחת . איזה סוג של תנועה מאפשר מפרק כדורי ? מה היה קורה אילו במקום מפרק כדורי היה שם מפרק צירי ? ב . היכן בשלד נמצא מפרק בצורת ציר ? איזה סוג של תנועה מאפשר מפרק צירי ? ג . היכן בשלד נמצא מפרק תפר ? מהו התפקוד של מפרק זה ? . 11 נמקו : מדוע פעילות גופנית תורמת לבריאות השלד והשרירים ? מטרה : התלמידים יתארו את סוגי המפרקים בגוף ואת תפקודם . מטרה : התלמידים ינמקו מדוע פעילות גופנית תורמת לבריאות הגוף . טבלה לאירגון מידע : שמות עצמות ותפקודן

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר