עמוד:*53

פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר רעיונות מרכזיים את כדור הארץ עוטפת תערובת של גזים הנקראת אטמוספרה . רוב שטחו של כדור הארץ מכוסה במים — זוהי ההידרוספרה . מים ואוויר הם צורכי קיום בסיסיים של יצורים חיים . בני האדם מנצלים את תכונות המים ואת תכונות האוויר לפיתוח פתרונות טכנולוגיים לשיפור איכות החיים . השימוש במים ובאוויר כרוך בנזק סביבתי : זיהום מקורות המים וזיהום אוויר . ישנן דרכים לצמצום זיהום המים וזיהום האוויר ; על בני האדם מוטלת האחריות להשתמש במים באופן מושכל ומבוקר למעננו ולמען הדורות הבאים . משקעים ) גשם , שלג וברד , ) טמפרטורת הסביבה ורוח הם מרכיבים של מזג אוויר שאפשר למדוד אותם באמצעות מכשירי מדידה ; מעקב אחר מזג האוויר מאפשר לנו לתכנן את סדר היום שלנו . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו היכן נמצאים מקורות המים , והיכן נמצא האוויר בכדור הארץ . התלמידים יסבירו את החשיבות שיש למים ולאוויר לאדם וליצורים חיים אחרים . התלמידים יסבירו כיצד האדם משפיע על כמות ועל איכות המים והאוויר . התלמידים יתארו תופעות של מזג אוויר , ויעקבו אחר שינויים במזג האוויר . התלמידים יבצעו ניסויים , יתארו תוצאות ויסיקו מסקנות אודות תכונות המים והאוויר . מושגים משאב טבע , הידרוספרה , מקורות מים , זיהום מים ; אטמוספרה , הרכב האוויר , זיהום אוויר מזג אוויר , טמפרטורה , רוח , משקעים , מכשירי מדידה . מיומנויות חשיבה הפקת מידע מקטעי מידע , מגרפים ומתרשימים ; ביצוע מדידות באמצעות כלי מדידה ; הסקת מסקנות ויצירת הכללות ; זיהוי בעיות והעלאת פתרונות . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . ההתייחסות למים ולאוויר בפרק זה נעשית מנקודת מבט של מדעי כדור הארץ — האטמוספרה וההידרוספרה הן שני מרכיבים שמאפיינים את כוכב לכת ארץ . חשוב להמחיש ללומדים בעזרת גלובוס ) ממשי או וירטואלי ( את מיקומם של שני מרכיבים אלה בכדור הארץ כדי לפתח ראייה מרחבית גלובלית . הדיון בחומרים שמרכיבים את האטמוספרה וההידרוספרה ייעשה ברמה המקומית . הפרק הראשון עוסק בחקירת תכונות המים והאוויר ובהמשך קושר אותן למושג מזג אוויר . התייחסות נוספת ליחסי הגומלין בין מים ואוויר נעשית בפרק השלישי , שעוסק במחזור המים בטבע . הפרק מרחיב את משמעות המושגים אוויר ומים — מן המשמעות של צורכי קיום בסיסיים ) היבט מדעי ( אל משמעות הקשורה להרחבת יכולותיו של האדם ) היבט טכנולוגי ( — ניצול תכונות המים ותכונות האוויר בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לרווחת האדם .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר