עמוד:*42

לתעד את התפתחות התפיסה הטכנולוגית ביומן רפלקטיבי . מושם דגש על הבניית התפיסה הרחבה למושג טכנולוגיה כדרך ייחודית של האדם לענות על צרכים ולפתור בעיות במטרה לשפר את איכות חייו . הפרק מזמן משימות ייחודיות להבניית משמעות למושגים צורך , בעיה , פתרון . ניסוח בעיה והתאמת פתרון מתאים הם גם מיומנויות . להיכרות עם אסטרטגיית הוראה להבניית מיומנות לניסוח בעיה טכנולוגית , פנו לדגם ההוראה יש לי בעיה שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה באתר מטר . אחת המיומנויות המרכזיות בפתרון בעיות טכנולוגיות היא קבלת החלטות . את קבלת ההחלטות פוגשים בצמתים שונים של תהליך התיכון . להיכרות עם אסטרטגיית הוראה להבניית מיומנות של קבלת החלטות , פנו לדגם ההוראה כיסוי לנגן דיגיטלי שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה באתר מטר . אחת השיטות / האסטרטגיות ללימוד טכנולוגיה נקראת הנדסה הפוכה — בשיטה זו מתבוננים במוצר , מפרקים ומרכיבים , במטרה לזהות צרכים , חומרים , רכיבים , תהליכי חשיבה ועשייה ועוד . מומלץ מאוד לזמן לתלמידים התנסויות שבהן יחקרו מוצרים פשוטים תוך שימוש בידע הטכנולוגי שנלמד ) למשל : חקר של מזלג , בקבוק , חולץ פקקים וכדומה . ) מוצע להציע לתלמידים קטעי קריאה על ההיסטוריה של פיתוח מוצרים בדומה לקטעי המידע שמופיעים בספר הלימוד ) הקסדה , הרוכסן , הגפרורים . ) מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושא הלימוד שבפרק זה עוסק בתחום התוכן טכנולוגיה . הפרק עוסק בשני הרעיונות ובהדגשים הבאים : הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים . ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות ) ההתנסויות מצוינות בעמודה "פעילויות לימודיות . ) " שימו לב : מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר