עמוד:*41

פרק ראשון : מהי טכנולוגיה ? רעיונות מרכזיים טכנולוגיה היא תוצר של המחשבה והמעשה של האדם ; הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיה ומענה על צורך . הפער בין מצב מצוי ) קיים ( ובין מצב רצוי הוא בעיה שיש לפתור ; בני אדם פותרים בעיות טכנולוגיות . בתהליך פתרון בעיה בני האדם משתמשים במידע , בידע ובחשיבה ; בני האדם מגדירים דרישות ואילוצים לפתרון הבעיה ; לבעיה אחת ולצורך אחד יכולים להיות פתרונות רבים . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו מהי טכנולוגיה . התלמידים יסבירו כיצד נוצרת בעיה טכנולוגית . התלמידים ינסחו בעיות טכנולוגיות . התלמידים יבחרו פתרון מתאים לבעיה . התלמידים ינסחו דרישות מהמוצר ואילוצים . מושגים טכנולוגיה , צורך אנושי ; מוצר טכנולוגי , דרישות מהמוצר , אילוצים ; בעיה טכנולוגית , פתרון טכנולוגי , מידע טכנולוגי . מיומנויות חשיבה זיהוי צרכים אנושיים וניסוח בעיות טכנולוגיות ; הגדרת דרישות מוצר ותיאור אילוצים ; בחירת פתרונות מתאימים לבעיה . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . הבניית משמעות למושג טכנולוגיה נעשית בפרק ) ובמהלך הלמידה של כל השער ( באופן הדרגתי — החל מאיתור תפיסות קודמות ועד להבניית משמעות למושגים טכנולוגיים נוספים ) למשל : צורך , בעיה , פתרון , דרישות מהמוצר ( שתורמים להבניית משמעות עמוקה למושג טכנולוגיה . מוצע לעודד את התלמידים בטכנולוגיה כל הזמן . התמונות של המוצרים הטכנולוגיים המלוות את קטע המידע מסמלות את פרי המחשבה של האדם , ואת יכולתו להמציא פתרונות לבעיות . הפתיחה נועדה ליצור הקשר רעיוני לנושאים שמטופלים בשער וכן כדי לזמן שיח שבאמצעותו אפשר לחשוף ידע מוקדם ולפתח מודעות אודות מטרות הלמידה בשער זה . מקורות דרסלר , , ט' דרסלר , . 2001 , מ' דרך האופניים , ספר התלמיד / ה והמדריך למורה , הוצאת רמות , אוניברסיטת תל–אביב . דרסלר , , מ' דרסלר , . 2003 , ט' כול בו מערכות , ספר התלמיד / ה והמדריך למורה , הוצאת רמות , אוניברסיטת תל–אביב . רזיאל , , ס' הראל , . 1999 , י' מעשה במחשבה תחילה , ספר התלמיד / ה והמדריך למורה , הוצאת רמות , אוניברסיטת תל–אביב .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר