עמוד:*39

פתרונות למשימות הערכה פרק ראשון : עולמם של בעלי החיים . 1 א : צורך קיום : מים ומזון — הסבר : לספק אנרגיה וחומרים לגדילה ולהתפתחות ; ב : טמפרטורה מתאימה — הסבר : לקיומם של תהליכים בגוף דרושה טמפרטורה מתאימה ; ג : מחסה והגנה — הסבר : מניעת פגיעה ; ד : אוויר - הסבר : לנשימה . . 2 א : התאמה בהתנהגות . . 3 ג : בעלי חיים מותאמים לסביבת החיים שבה הם חיים . . 4 ג : מדבר . . 5 א : תקשורת ורבייה ) חיזור ); ב : רבייה ; ג : תזונה ; ד : נשימה . 6 שיר כמובן טועה מכיוון שענן בניגוד ליצור חי אינו מתרבה , נושם , ניזון , אינו מקיים תקשורת עם סביבתו ותנועתו אינה תנועה עצמית . . 7 א : כל הסבר המתייחס לצורכי הקיום של צרעה ) הטלת ביצים , הסתרת מזון , הגנה ); ב : לבצע מעקב באמצעות תצפית ; ג : ההסבר המדעי מתבסס על עובדות שאפשר לאסוף באמצעות תצפית . פרק שני : שפע של מינים — עושים סדר . 1 א : כסות גוף — שיער או פרווה ; ב : בעל אפרכסות אוזניים ; ג : פטמות הנקה ; ד : הצאצאים מתפתחים ברחם . . 2 ד : לכולם אין שלד בתוך הגוף . . 3 ב : שלושתם בעלי חיים מבויתים . . 4 א : במחזור החיים שלהם יש גלגול . . 5 א : חילזון ; ב—ג : האחרים שייכים למחלקת החרקים — גופם מחולק לשלושה חלקים ) ראש חזה ובטן , ) בעלי שש רגליים , בראשם זוג עיניים וזוג מחושים ולחלקם יש כנפיים . . 6 ב : הם שייכים למחלקת הזוחלים . . 7 א : עופות ; ב : יונקים ; ג : דגים ; ד : דו–חיים ; ה : חרקים . . 8 א : לבדוק אילו סימני מחלקה יש ללווייתן , של דג או של יונק ; ב : לווייתן הוא יונק — נושם בעזרת ריאות , הצאצאים יונקים חלב מפטמות האם , העוברים מתפתחים בתוך רחם . . 9 לעופות מים שניזונים מדגים יש מאפיינים כגון : מקור ארוך לשליית דגים , רגליים ארוכות , אצבעות כף רגל ארוכות ופרושות . . 10 לספק תרופות בשעת הצורך , לספק טמפרטורה מתאימה , לספק להם מזון . . 11 סוסון הים נושם בעזרת זימים , גופו מכוסה בלוחיות קשות ) כמו קשקשים , ) נע בעזרת סנפיר הגב . . 12 דגים : סלמון , כריש , אמנון ; דו–חיים : קרפדה , סלמנדרה , צפרדע ; זוחלים : לטאה , נחש , חרדון ; עופות : דוכיפת , תרנגול , ינשוף ; יונקים : עכבר , קיפוד , דולפין . . 13 פתרונות השומרים על רצף בתי הגידול : מעבר בעלי חיים ) גשרים ( מעל הכביש או מעבר בעלי חיים מתחת לכביש .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר