עמוד:*16

בשל מורכבות התהליך , מוצע תרשים נווט תהליך התי ּ וכן שמטרתו לסייע לתלמידים לנווט בהצלחה את המסע לפתרון הבעיה . בנווט שלוש אליפסות חיצוניות ועיגול מרכזי המחוברים זה לזה באמצעות חיצים דו כיווניים . שלוש אליפסות מרכזיות מציגות שלוש משימות עיקריות שיש לבצע כדי לפתור בעיה טכנולוגית : • הגדרת הבעיה , דרישות ואילוצים : זיהוי והגדרת בעיה , הגדרת דרישות מהמוצר , הגדרת אילוצים . • העלאת רעיונות ובחירת רעיון מתאים : העלאת מספר רעיונות לפתרון הבעיה , הערכת הרעיונות , בחירת הפתרון המתאים ביותר לבעיה . • תכנון ובניית מודל / אב טיפוס : תכנון הבנייה של הפתרון שנבחר , ביצוע תכנית הבנייה עד להשלמתה , הערכת הפתרון ובחינת עמידתו בדרישות ובאילוצים שהוגדרו , הצגת הפתרון בדרך בהירה ומשכנעת , הצגת טיעון רלוונטי על מנת לשכנע את קהל היעד לקבל את הפתרון . שימו לב : בכל משימה צריך לבצע מספר פעולות . סדר הפעולות אינו קבוע . אפשר לעבור מפעולה לפעולה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . גם סדר המשימות אינו קבוע . אפשר לעבור ממשימה למשימה או לחזור על אותה משימה מספר פעמים . העיגול המרכזי מראה שלוש משימות שיש לבצע כל הזמן , על פי הצורך ובשילוב עם המשימות באליפסות החיצוניות . חקירה , הערכה וביצוע . גם כאן בכל משימה צריך לבצע מספר פעולות . סדר הפעולות אינו קבוע . אפשר לעבור מפעולה לפעולה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . • חקירה : איסוף מידע על בעיות דומות ועל פתרונות , איסוף מידע על חומרים ועל שיטות לבניית הפתרון . • הערכה : בחינת הרעיונות באופן ביקורתי , בחינת התאמת החומרים והשיטות , בחינת המוצר ) מבנה ותפקוד . ) • ביצוע : הכנת רשימת ציוד וחומרים , שרטוט תרשים של הפתרון , בניית מודל או אב טיפוס . תהליך החקר המדעי תהליך שתחילתו בניסוח שאלת חקר הנובעת מסקרנות / צורך להבין תופעה בסביבה הטבעית וסופו בקבלת התשובה באמצעות תהליך החקר המדעי . להלן פירוט של מושגי יסוד בתהליך : • שאלת חקר מדעית : שאלה אודות העולם הפיזי שניתנת לבדיקה רק באמצעים אמפיריים כדוגמת ניסויים ותצפיות . לדוגמה : מהי ההשפעה של הטמפרטורה על החמצת החלב ? • השערה : ההשערה היא המחשבה של החוקר / ת אודות התשובה לשאלת החקר . ההשערות מסייעות במיקוד המחקר בגורם הנבדק ובבחירת כלי מחקר מתאימים . ניסוח ההשערה נשען על עובדות נצפות או על ידע מדעי מוכח , ובחינתן חייבת להעשות באמצעות בדיקה אמפירית . נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר