עמוד:228

חלק ב : סיכום התצפיות . 1 אילו פעולות אפשר לעשות בעזרת השרירים ? . 2 מה משותף לכל הפעולות שביצעתם בסעיפים ? 5 - 1 . 3 נסח וּ לפחות שלוש שאלות שעולות אצלכם בעקבות התצפיות . בניסוח השאלות השתמשו במילות שאלה כגון : מה הקשר ? כיצד ? איך ? היכן ? מה דומה ? מה שונה ? מתי ? מה קורה ? כיצד פועלים השרירים ? בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • להסביר כיצד מתבצעת תנועה בעזרת שריר . • לתאר אילו פעולות של הגוף מתבצעות בעקבות התכווצות של שרירים . • להסביר מה מאפשר לנו לבצע מגוון של תנועות . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא , התבוננו באיורים המלווים את הקטע , היעזרו בתצפיות שערכתם במשימה שרירים בפעולה והשיבו על השאלות בעמוד . 230 כיצד פועלים השרירים ? פעולת השרירים בכל תנועה שאנחנו עושים משתתפים השרירים שבגופנו . כשאנחנו מרימים את היד , מניעים את הרגל , עושים הבעות בפנים - השרירים מתכווצים ואחר כך מ ִ ת ְרַפּ ים . על ידי ההתכווצות ואחר כך ההתרפות שלהם הם גורמים לתנועה . כששריר מתכווץ הוא נעשה קצר יותר , עבה יותר וקשה יותר . למשל , כשאנו מרימים חפץ כבד , שריר הזרוע העליון מתכווץ . אנו מרגישים שהשריר עבה יותר וקשה יותר . כששריר מ ִ ת ְרַפּ ה הוא חוזר למצבו הקודם , פחות עבה ופחות קשה . למשל , כשאנו מיישרים את היד , שריר הזרוע העליון מ ִ ת ְרַפּ ה . אני מרגישים שהשריר פחות עבה ופחות קשה . שריר זרוע מכווץ

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר