עמוד:193

האם המים יספיקו ? לא פעם אנו שומעים בכלי התקשורת או קוראים בעיתון שהכנרת הולכת ומתייבשת . יש סכנה של מחסור במים בישראל . כיצד הדבר אפשרי אם המים הם משאב טבע מתחדש ? מחסור במים בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • להסביר את הגורמים למחסור במים בישראל . קִרְ או את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבעמוד זה . מחסור במים אנו מנצלים את המים שבמקורות המים המתוקים לשימושים השונים שלנו בבית , בחקלאות ובתעשייה . בישראל שואבים מים מהכנרת וממאגרי מי התהום . כאשר אנו שואבים מים אנו משנים את כמות המים שבמקור המים : כמות המים שבו פוחתת ( יורדת ) . גם הטמפ רָ ט וּרָ ה של האוויר משפיעה על כמות המים : ככל שהטמפ רָ ט וּרָ ה גבוהה , יותר מים מתא דִ ים מגופי מים כמו ימים , אגמים ונהרות , ונשארים פחות מים . מקורות המים מתמלאים שוב מהמשקעים היורדים על היבשה . כאשר כמות המים שחוזרת אל מקורות המים קטנה מכמות המים ששואבים ומכמות המים שמתאדה יכול להיווצר מצב של מחסור במים . חשוב לדעת כאשר אנו מזהמים את המים שבסביבה אנו פוגעים באיכות המים . מים מזוהמים אינם ראויים לשתייה ולשימושים נוספים . לפיכך , אם נמשיך לזהם את המים , לא נוכל להשתמש בהם ואז עלול להיווצר מחסור במים . שאלות . 1 איזו פעולה של האדם גורמת לירידה בכמות המים שנמצאים במקורות המים ? . 2 כיצד משפיעה הטמפרטורה של האוויר על כמות המים שבמקורות המים ? . 3 סכמו : כיצד עלול להיווצר מחסור במים ? . 4 באילו דרכים אפשר למנוע מצב של מחסור במים ? היעזרו במידעון מונעים מחסור במים שבעמוד הבא .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר