עמוד:196

בפרק זה למדנו ש ... השלימו את המושגים שחסרים במשפטי הסיכום הבאים : • באטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ מתע בּ ים האדים לעננים . מהעננים יורדים המשקעים : _________ , _________ ו _________ . ללא האטמ וֹ ספ רָ ה לא היו מש קָ עים . • מים מתאדים מן הים ומן היבשה ומתעבים לעננים . מן העננים יורדים מש קָ עים על היבשה ועל הים . כך מתחדשים מקורות המים . תהליך זה חוזר על עצמו שוב ושוב ונקרא _________ _________ _________ . • כאשר כמות המים שמתאדה ממקורות המים וכמות המים ששואבים מהם גדולה יותר מכמות המים שחוזרת אל מקורות המים - נוצר מצב של _________ . _________ • אפשר להגדיל את כמות המים העומדת לרשותנו בדרכים שונות : _________ _________ , _________ _________ ו _________ _________ ועוד . • אפשר לחסוך במים אם משתמשים ב _________ _________ לחיסכון במים ואם מאמצים התנהגות חסכונית בשימוש במים . מיומנויות שהפעלנו ... • תיארנו תהליך בתרשים . • הסברנו תופעות טבע בעזרת מושגים ועקרונות מדעיים . • ניסחנו השערות . • ניסחנו כללי התנהגות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר