עמוד:164

מוצקים , נוזלים וגזים בסביבה בעקבות קריאת קטעי המידע - נדע ... • לזהות חומרים מוצקים , נוזליים וגזיים בסביבה על פי תכונותיהם . • לתאר שימושים בחומרים במצבי צבירה שונים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות בשוליים ועל שאלות הסיכום . מוצקים , נוזלים וגזים בסביבה מוצקים בסביבה גיר , ברזל וקרח הם דוגמאות לחומרים במ צּ ב צבי רָ ה מוצק . מה משותף למוצקים ? למוצקים יש צורה קבועה , נפח קבוע והם אינם זורמים . אנו בונים חפצים רבים מחומרים מוצקים . למשל , בית מאבנים , מכונית ממתכת , כוס מזכוכית ועוד . הודות לצורה הקבועה שיש למוצקים , גם למוצרים שבנויים ממוצקים יש צורה קבועה . נוזלים בסביבה נפט , שמן , מים וכוהל הם דוגמאות לחומרים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל . מה משותף לנוזלים ? נוזלים זורמים וצורתם אינה נשמרת כאשר מעבירים אותם מכלי לכלי . לנוזלים יש נפח קבוע . אנו מנצלים את תכונת הזרימה של הנוזלים להנעה של גלגלים שמסובבים מכונות ועוד . נוזלים מאחסנים תמיד בתוך כלים סגורים , כדי שלא יישפכו מהכלי . כאשר מעבירים נוזלים ממקום למקום , מובילים אותם במכלים סגורים ( מכליות ) או מזרימים בצינורות . שאלות . 1 לפי אילו תכונות תוכלו לזהות בסביבה חומרים במצב צבירה מוצק ? . 2 לפי אילו תכונות תוכלו לזהות בסביבה חומרים במצב צבירה נוזל ? . 3 במה שונים חומרים במצב צבירה מוצק מחומרים במצב צבירה נוזל ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר