עמוד:148

שומרים על כדור הארץ - פיתוח בר –קיימא בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את הגורמים לזיהום אוויר ואת הדרכים למניעת זיהום אוויר . • לארגן מידע בטבלה ולהסיק מסקנות . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסופו . שומרים על איכות האוויר משתמשים ומזהמים השימוש הרב בחומרי דלק משפיע על איכות האוויר . בעקבות ה בּ עי רָ ה של חומרי הדלק נפלטים לאוויר חומרים כמו הגז פּ חמן דּוּ – חמצני , אפר , פיח וגזים רעילים . חומרים אלה מזהמים את האוויר . שאיפה של אוויר מזוהם פוגעת בבריאות שלנו ושל כל היצורים החיים בטבע . גם הבתים והמבנים האחרים בסביבה מתלכלכים מהפיח ומהעשן שבאוויר המזוהם . מפחיתים את זיהום האוויר כיצד אפשר להפחית את זיהום האוויר ? למשל : אם נחסוך בחשמל , אם נפיק חשמל מאנרגיית רוח או שמש , אם ניסע בתחבורה ציבורית במקום במכוניות פרטיות , אם נשתמש בחומרי דלק איכותיים ועוד - נפחית את זיהום האוויר . שאלות . 1 בטבלה שבעמוד הבא מופיעה רשימה של פעולות שאנו נוהגים לבצע בחיי היומיום . שרטטו טבלה דומה והשלימו בה את התשובות בשתי העמודות האחרות . הסיקו מתוך המידע שבטבלה : האם גם אתם שותפים לזיהום האוויר ? . 2 העלו רעיונות באמצעות דוגמאות כיצד אפשר להפחית את זיהום האוויר . . 3 על איזו פעולה אתם יכולים לקחת אחריות אישית כדי להפחית את זיהום האוויר ? התשובה לשאלה 3 נועדה לטעת תקווה ש " אפשר גם אחרת ! " אפשר לצמצם את הפגיעה באיכות האוויר אם נאמץ פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים שידידותיים לסביבה . חשוב להדגיש שגם צעד קטן יכול לתרום . אם כל אחד יעשה צעד אחד , התרומה הכוללת יכולה להיות גדולה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר