עמוד:143

שאלות . 1 שערו : מהו הקשר בין השימוש במים לבין הזיהום שלהם ? . 2 מהם ש ְ פ ָ כ ִ ים ? . 3 כיצד הם נוצרים ? . 4 מי מייצר ש ְ פ ָ כ ִ ים ? . 5 איזו השפעה מזיקה על הסביבה עלולה להיווצר בעקבות יצירת השפכים ? . 6 נסחו את הבעיה שעולה בעקבות הפגיעה בסביבה . פעלו לפי ההנחיות הבאות : א . המצב המצוי : _________________________________ ב . המצב הרצוי : _________________________________ ג . הבעיה : ____________________________________ ? שימו לב : את ניסוח הבעיה התחילו במילות שאלה כמו : כיצד ? איך ? . 7 איזה פתרון טכנולוגי יש לבעיה ? . 8 איזה יתרון נוסף יש לשימוש בפתרון הזה ? אל הרשת ( הרחבה ) . 1 פנו לאתר אנרגיה בראש אחר . 2 היכנסו לכיתה ד , שער שלישי : משפכים לאנרגיה . 3 בצע וּ את משימה : 1 שפכים - ממטרד למשאב מפעל לטיהור שפכים שפכים זורמים לים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר