עמוד:142

שומרים על כדור הארץ - פיתוח בר –קיימא בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • להסביר מהם הגורמים לזיהום המים . • להסביר מהם שפכים ומדוע חשוב לטהר אותם . • לנסח בעיה ופתרון לבעיה . קִרְ א וּ את קטע המידע והשיבו על השאלות שבעמוד הבא . שפכים וטיהור שפכים משתמשים ומזהמים במקרים רבים כשאנו משתמשים במים אנו מזהמים אותם . למשל , כשמדיחים כלים מתווספים למים סבון , שומנים , שאריות מזון וגם חיידקים , וכך המים מזדהמים . למים שהזדהמו בעקבות השימוש קוראים ש ְ פ ָ כ ִ ים ( או מי ביוב ) . שפכים נוצרים גם במפעלי תעשייה שבהם משתמשים במים ( מזון , נייר ) וגם בחקלאות ( רפתות , לולים ) . מי שפכים הם מים מזוהמים ולכן מסוכן להשתמש בהם . אם שופכים את השפכים לסביבה , הם עלולים לזהם אותה וגם את מקורות המים הנקיים . חשוב לדעת גם התחבורה הימית והקיט מזהמים את המים . פסולת שמשליכים אנשים למים וחומרי דלק שדולפים ממכליות נפט ומאוניות מזהמים מאוד את מי הים . מטהרים את המים כדי למנוע את זיהום הסביבה , חשוב לסלק מהשפכים את החומרים המזוהמים . פעולה זאת נעשית במפעלים לטיהור שפכים . אפשר לנצל שוב את המים המטוהרים לשימוש חוזר בחקלאות ( לגידולים מסוימים ) ובתעשייה . כך משתמשים במים אלו במקום מים שטובים לשתיה . זהו חיסכון במים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר