עמוד:124

מידעון : תּ מס וֹ ר וֹ ת תמס וֹרֶ ת מעבירה תנועה ממקור התנועה ( למשל , מנוע ) אל החלק הנע ( למשל , גלגלים ) . לפעמים משתמשים בתמס וֹרֶ ת גם כדי לשנות את המהירות או כדי לשנות את כיוון הסיבוב . תמס וֹרֶ ת רְ צ וּ עה מורכבת משני גלגלים או יותר המחוברים ביניהם ברצועה . הרצועה עשויה בדרך כלל מחומרים פלסטיים , מגומי או מעור והיא נמתחת בין שני הגלגלים : הגלגל המניע והגלגל המ וּ נע . הגלגלים נעים באותו כיוון . תמס וֹרֶ ת גלגלי שיניים מורכבת משני גלגלים משוננים ( או יותר ) המשתלבים זה בזה : הגלגל המניע והגלגל המ וּ נע . הגלגלים נעים בכיוונים מנוגדים . . 4 איזו תמס וֹרֶ ת נראית לכם המתאימה ביותר להניע את הגלגלים של הצעצוע – נע בעזרת המנוע ? . 5 הוסיפו את התמס וֹרֶ ת שבחרתם לשרטוט של תכנית הצעצוע – נע שלכם והוסיפו גם תיאור במילים , אם יש צורך . . 6 הוסיפו למחברת ( או לקובץ במחשב ) את המושגים החדשים הכתובים באותיות מודגשות . לכל מושג כתבו הסבר קצר . . 7 חשבו : האם אתם רוצים לבצע חקירה של נושאים נוספים , כמו מקורות תנועה שונים , חומרים , רכיבים ועוד ? תמסורת גלגלי שיניים פשוטה תמסורת גלגלי שיניים מורכבת תמסורת רצועה פשוטה תמסורת רצועה מורכבת

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר