עמוד:109

בוחרים חומרים מתאימים למוצר אילו חומרים יהיו המתאימים ביותר לבניית האריזה לעוגה ? שרטטו טבלה ( ראו דוגמה ) וערכו השוואה בין החומרים לפי ההנחיות הבאות : . 1 אילו סוגי חומרים משווים בטבלה ? . 2 לפי אילו תבחינים ( קריטריונים ) משווים בין החומרים ? . 3 בדקו על אילו מבין הדרישות מהמוצר עונה כל אחד מהחומרים . • אם החומר עונה על הדרישות מהמוצר , רושמים במקום המתאים " כן " . • אם החומר אינו עונה על הדרישות מהמוצר , רושמים " לא " . . 4 עיינו במידע שארגנתם בטבלה והשיבו אילו חומרים יכולים לדעתכם להיות המתאימים ביותר לבניית האריזה לעוגה ? נמקו את תשובתכם . . 5 האם לאחר שחקרתם רעיונות אלה , תרצו לחזור לשנות ולשפר את הגדרת הבעיה , הדרישות והאילוצים ? אם כן , במידת הצורך שפרו את הגדרת הבעיה ואת הדרישות והאילוצים . טבלה לארגון מידע : חומרים והתאמתם לדרישות מהמוצר

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר