עמוד:103

מבנה הנווט ואופן השימוש בו : בתרשים נווט תהליך התי כּוּ ן שלוש אליפסות חיצוניות ועיגול מרכזי המחוברים זה לזה באמצעות חצים . שלוש האליפסות החיצוניות מציגות שלוש משימות עיקריות שיש לבצע כדי לפתור בעיה באמצעות תהליך התי כּוּ ן : . 1 הגדרת הבעיה , דרישות ואילוצים . . 2 העלאת רעיונות ובחירת רעיון מתאים . . 3 תכנון ובניית דגם או אב טיפוס . שימו לב : בכל משימה צריך לבצע מספר פעולות . סדר הפעולות אינו קבוע . אפשר לעבור מפעולה לפעולה ובחזרה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . בכרטיסים הבאים מתוארות המשימות והפעולות המרכזיות בכל משימה . כרטיסי משימות הגדרת הבעיה , דרישות ואילוצים • לזהות צורך ולהגדיר בעיה . • להגדיר דרישות מהמוצר . • להגדיר אילוצים . העלאת רעיונות ובחירת רעיון מתאים • להעלות מספר רעיונות לפתרון הבעיה . • להעריך כל רעיון של פתרון . • לבחור את הרעיון המתאים ביותר לפתרון הבעיה . תכנון ובניית דגם או אב טיפוס • לתכנן את הבנייה של הפתרון שנבחר . • לבצע את מה שתוכנן עד שבניית הפתרון תושלם . • להעריך את הפתרון ולבחון האם ועד כמה הוא עונה על הדרישות ועל האילוצים שהוגדרו . • לתכנן ולבנות דגם או אב טיפוס . העיגול המרכזי מציג שלוש משימות שיש לבצע כל הזמן . גם כאן סדר הפעולות שעושים בכל משימה אינו קבוע . אפשר לעבור מפעולה לפעולה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . • חקירה : לדוגמה - לאסוף מידע על בעיות דומות ועל פתרונות , לאסוף מידע על חומרים , לאסוף מידע על שיטות לבניית הפתרון . • הערכה : לדוגמה - לבחון את הרעיונות , לבחון את החומרים ואת השיטות , לבחון את המוצר . • ביצוע : לדוגמה - להכין רשימת ציוד וחומרים , לשרטט את הפתרון , לבנות דגם או אב טיפוס .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר