עמוד:99

בעקבות הלמידה - נדע ... • לתכן מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה טכנולוגית . • לפתור בעיה בדרכים שונות . מושגים שנלמד • תהליך תי כּוּ ן , פתרון בעיה טכנולוגית , מוצר טכנולוגי , דגם , רעיונות לפתרון טכנולוגי . מיומנויות שנפעיל ב • לפתור בעיה טכנולוגית ולתכן מוצר בעזרת תהליך התי כּוּ ן . • להציג מידע ולהעריך את התהליך ואת המוצר . • לשתף פעולה בעבודת צוות . • לבנות דגם של מוצר ( פתרון לבעיה ) . האם לא שמעת על תהליך התי כּוּ ן ? כיצד מפתחים מוצרים ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר