עמוד:95

. 5 השיבו על השאלות הבאות . בניסוח התשובה בחר וּ את המילים המתאימות מתוך מחסן המלים : מחסן מילים : בעיה טכנולוגית , אילוצים , מצב מצוי , מצב רצוי , דרישות מהמוצר , תהליך , פתרונות טכנולוגיים , מידע א . מהי טכנולוגיה ? ב . במה יש להתחשב כאשר מתכננים פתרונות טכנולוגיים ? ג . במה עוזרים לנו הפתרונות הטכנולוגיים . ד . במה משתמשים בתהליך הפתרון של בעיה טכנולוגית ? ה . טל אמרה שלאותה בעיה טכנולוגית או לאותו צורך יכול להיות רק פתרון טכנולוגי אחד . מה דעתכם ? בפרק זה למדנו ש ... • טכנולוגיה היא תוצר של המחשבה והמעשה של האדם . • טכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות הנובעות מצרכים של בני אדם . • כאשר עוסקים בפתרון בעיות בטכנולוגיה מתייחסים לדרישות מהמוצר ולאילוצים . • בתהליך פתרון הבעיות ובתהליך ייצור המוצר בני האדם משתמשים בסוגי מידע שונים . • לבעיה טכנולוגית אחת יכולים להיות פתרונות טכנולוגיים רבים . מיומנויות שהפעלנו ... • הגדרנו צרכים אנושיים ניסחנו בעיות טכנולוגיות . • הגדרנו דרישות מהמוצר ואילוצים . • בחרנו פתרון טכנולוגי מתאים לבעיה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר