עמוד:63

מחלקת היונקים איל וּ בעלי חיים יכולים להיות בהיריון ? איל וּ בעלי חיים ממליטים גורים שיונקים חלב ? לאיל וּ בעלי חיים יש שיער ? לאיל וּ בעלי חיים יש אפ רְ כס וֹ ת אוזניים שלעתים הן גדולות מאוד ? לאיזו מחלקה שייכים הדולפין , הפיל , העכבר , העטלף , הכלב , ההיפופוטם ... וגם האדם ? כמובן , ליונקים ! מה מאפיין את מחלקת היונקים ? בטיחות • אין להפוך אבנים או לתחוב ידיים מתחת לאבנים מחשש להכשות נחשים או לעקיצות של בעלי חיים . • יש לצאת לסיור עם בגדים מתאימים ועם נעליים סגורות . בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר את המאפיינים של בעלי החיים ששייכים למחלקת היונקים . • לערוך תצפית ולאסוף נתונים . • לארגן מידע בטבלת השוואה , להשוות ולהסיק מסקנות . הנחיות שרטטו טבלה במחברת או במחשב ( ראו דוגמה בעמוד הבא ) . . 1 ע רְ כ וּ תצפית על יונקים בסביבה הקרובה . שימו לב לכיסוי הגוף , למספר הגפיים , לאופן שבו הם נעים ועוד . . 2 היעזרו בממצאי התצפית ובמקורות מידע ובחרו ארבעה יונקים שונים . . 3 • מ וּּ את שמותיהם בטבלה והשלימו בה את המאפיינים שלהם . . 4 עיינו במידע שארגנתם בטבלה , היעזרו גם במידעון מחלקת היונקים שבעמוד 65 השוו והסיקו : א . הסיקו : איל וּ מאפיינים משותפים יש לכל היונקים ? ב . הסיקו : באיל וּ מאפיינים שונים היונקים זה מזה ? . 5 העתיקו רק את המשפטים הנכונים למחברת ( או לקובץ במחשב ) . א . הגוף של היונקים מכוסה שער או פרווה . ב . כל היונקים אוכלים רק בשר . ג . איברי התנועה העיקריים שלהם הם רגליים . ד . היונקים מטילים ביצים . ה . אפ רְ כס וֹ ת אוזניים ובלוטות חלב הן הסימנים המיוחדים של היונקים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר