עמוד:54

מחלקת הז וֹ חלים הדגים חיים במים . הדו – חיים מתפתחים במים ומסוגלים לחיות אחר כך גם במים וגם ביבשה . אולם יש בעלי חיים רבים מקבוצת בּ עלי הח וּ לי וֹ ת שסביבת החיים העיקרית שלהם היא היבשה . כאלה הם הז וֹ חלים . מה מאפיין את מחלקת הזוחלים ? בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר את המאפיינים של בעלי החיים ששייכים למחלקת הזוחלים . • לארגן מידע בטבלת השוואה , להשוות ולהסיק מסקנות . הנחיות שרטטו טבלה במחברת או במחשב ( ראו דוגמה ) . . 1 היעזרו במקורות מידע וּ בחר וּ ארבעה זוחלים שונים , רִ• מ וּ את שמותיהם בטבלה ( ראו דוגמה ) והשלימו בה את המאפיינים שלהם . טבלת השוואה : זוחלים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר