עמוד:50

הדגים והאדם בעקבות קריאת קטעי המידע - נדע ... • להסביר מדוע האדם מגדל דגים . • לתאר את הגורמים לירידה בכמות הדגים בים התיכון . • להציע פתרונות לצמצום הפגיעה בדגים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסוף כל קטע . הדגים והאדם אנחנו והדגים דגים נחשבים למזון מזין וטעים בכל העולם . את הדגים אפשר לדוג היישר מגופי המים שבהם הם נמצאים ( ימים , אגמים ונחלים ) . אפשר גם לבית דגים ולגדל אותם בתנאי גידול מלאכותיים , למשל , בב רֵ כות דגים . בגלל מיעוט האגמים והנחלים במדינת ישראל התפתח בארץ ענף חקלאי של גידול דגים בב רֵ כות מלאכותיות . במישור החוף , בעמק הירדן ובמקומות אחרים אפשר לראות ב רֵ כות דגים שבהן מגדלים קרפיונים , אמנ וּ נים , פ וֹרֶ לים , דגי סלמ וֹ ן , דגי נוי ואחרים . בב רֵ כות מספקים לדגים מזון , חמצן ותרופות כדי שהתפתחות הדגים תהיה טובה . אנו מגדלים דגים גם לנוי , למשל באקווריום , וגם נהנים לראות אותם בסביבתם הטבעית , למשל בשוניות האלמוגים שבאילת . שאלות . 1 מדוע האדם מגדל דגים בברכות הדגים ? . 2 איל וּ דגים מגדלים בברכות הדגים ? . 3 איל וּ צורכי קיום מספק האדם לדגים שהוא מגדל בברכות דגים ? ברכות דגים הדייג והים בשוק הדגים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר