עמוד:44

הש בּ ל וּ לים שבלולים הוא כינוי לחלזונות החיים ביבשה . גופם הרך של הש בּ ל וּ לים כולל ראש , גוף ורגל שרירית מאוד . רובו של הגוף עטוף בק וֹ נכ יּ יה קשה למדי . לש בּ ל וּ ל יש ק וֹ נכ יּ יה אחת שמפותלת לרוב כמו סליל . מהראש יוצאים שני זוגות של משושים : זוג תחתון קצר המשמש למישוש ולהרחה , וזוג עליון ארוך יותר שבקצהו יש עין זעירה . הרגל היא איבר התנועה של הש בּ ל וּ ל . כל ש בּ ל וּ ל הוא גם זכר וגם נקבה . הש בּ ל וּ ל מתרבה באמצעות הטלת ביצים שמהן מתפתחים ש בּ ל וּ לים קטנים הדומים בכל פרט להוריהם . הש בּ ל וּ לים ( המתקיימים ביבשה ) פעילים בעיקר בעונת החורף , הם ניזונים מחלקי צמחים שונים . כשעונת הקיץ מתחילה , השבל וּ לים נכנסים לתרדמת קיץ . כל גופו של הש בּ ל וּ ל מתכנס לתוך הק וֹ נכ יּ יה והפתח נסגר בקרום עבה . הקרום שהם מפ רִ ישים מגן עליהם מפני התייבשות . שאלות . 1 ציירו שבלול דמיוני וציינו בציור את השמות של כל חלקי גופו . . 2 כיצד מתרבים השבלולים ? . 3 כיצד מתנהגים השבלולים בחורף ובקיץ ? יכ וֹ ת והאדם מינים שונים של חלזונות וצדפ וֹ ת מביאים תועלת לאדם . למשל , בב רֵ כות הדגים הם ניזונים מחומרי רקב ומיצורים זעירים שנמצאים במים ובכך הם תורמים לניקוי ב רֵ כות דגים וגם אקווריומים . מצ דְ פת הפנינים מפיקים את הפנינים לתעשיית התכשיטים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר