עמוד:26

מותאמים לסביבה בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר התאמות במבנה גוף ובהתנהגות של בעלי חיים שונים . • להסביר כיצד התאמה במבנה הגוף וההתנהגות מסייעים לבעלי החיים להשיג את צורכי הקיום . • להסיק מסקנה על הקשר בין מבנה הגוף וההתנהגות של בעלי החיים לבין הסביבה שבה הם חיים . • לארגן מידע בכרטיס התאמה לסביבה . הנחיות קִרְ א וּ את המידעונים על בעלי החיים הבאים : חולד , שחף , סרטן חולות , זיקית וגמל . . 1 הכינו לכל אחד מבעלי החיים כרטיס התאמה לסביבה . . 2 הסיקו : מה למדתם מהמידע שארגנתם בכרטיס על הקשר שבין מבנה הגוף וההתנהגות של בעלי חיים לבין הסביבה שבה הם חיים ? לביצוע המשימה היעזרו גם במקורות מידע שברשת האינטרנט . התאמה לסביבה סביבת החיים שבה הוא מתקיים : כיצד מבנה הגוף מסייע לו להשיג את צורכי הקיום ? ( התאמה במבנה הגוף ) שם בעל החיים : כיצד ההתנהגות מסייעת לו להשיג את צורכי הקיום ? ( התאמה בהתנהגות ) מידעונים : בעלי חיים ח וֹ לד בחורף ובאביב אפשר לראות בדשא ובשדות תלוליות של קרקע , בשורות ישרות או בקווים מתפתלים . את התלוליות האלה יוצר הח וֹ לד . הח וֹ לד מתחפר מתחת לפני הקרקע בעזרת שיניים קִ דמיות גדולות וחזקות . גופו של הח וֹ לד הוא גלילי וארוך ומתאים לרוחב של המחילות . פּרְ וות ָ וֹ הקצרה אינה מפריעה לו בתנועה . במחילות מוגן הח וֹ לד מפני אויבים שונים . הח וֹ לד ניזון משורשי צמחים , מבצלים ומפקעות . הוא אוגר את המזון ב " מחסנים " שבמחילה , והוא אוכל אותו בימים שהקרקע יבשה והוא אינו יכול לחפור בה . חולד

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר