עמוד:81

. 3 خذوا مسطحات آحاد وعشرات بحسب ألوصف وأكتبوا ألعدد . أ . 4 عشرات و 8 آحاد : ب . 5 آحاد و 6 عشرات : ج . 7 عشرات : د . 7 آحاد : هـ . 6 عشرات و 2 آحاد : و . 6 آحاد و 2 عشرات :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר