עמוד:22

. 4 أكملوا . كانت 13 زهرة . قطفت 9 زهرات . بقيت زهرات . التمرين التمرين ج كانت 17 زهرة . قطفت 9 زهرات . بقيت زهرات . التمرين د كانت 18 زهرة . قطفت 9 زهرات . بقيت زهرات . التمرين هـ كانت 15 زهرة . قطفت 6 زهرات . بقيت زهرات . التمرين و كانت 12 زهرة . قطفت 9 زهرات . بقيت زهرات . التمرين ب كانت 16 زهرة . قطفت 7 زهرات . بقيت زهرات .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר