עמוד:110

ג . גם 1 4 הוא מספר שחסרות בו שתי ספרות והוא מתחלק ב - . 3 האם תוכלו למצוא כמה מספרים כאלה יש ? ד . האם כל המספרים שמצאתם בסעיף ג מתחלקים גם ב - ? 6 הסבירו . ה . חזרו על סעיפים ג ו - ד כשהמספר הוא . 4 1 ו . נסו לסכם מה מצאתם בסעיפים ג - ה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר