עמוד:65

2 כתבו את התרגילים במאונך ופתרו אותם . | 12 , 345 - 1 , 502 = א | 15 , 904 - 11 , 900 = ב | 67 , 120 - 63 , 350 = ג | 32 , 980 - 14 , 110 = ד | 54 , 325 - 51 , 904 = ה | 54 , 076 - 5 , 586 = ו בדיקה : הנה התוצאות בסדר מבולבל : 4 , 004 10 , 843 18 , 870 48 , 490 3 , 770 2 , 421 כאן מתאים רב - דף . 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר