עמוד:57

4 השלימו את המספר הקודם לכל מספר . דוגמה 12 , 443 12 , 444 | 60 , 324 א | 10 , 000 ב | 54 , 290 ג | 30 , 010 ד | 72 , 009 ה | 6 , 010 ו | 20 , 419 ז | 15 , 300 ח | 15 , 251 ט | 48 , 000 י 5 היעזרו בפעילות 4 ופתרו . | 15 , 251 - 1 = א = | 47 , 999 + 1 ב | 30 , 010 - 1 = ג = | 10 , 000 - 9 , 999 ד 6 השלימו את המספר העוקב ואת המספר הקודם . דוגמה 25 , 980 25 , 810 25 , 811 | א 23 , 710 | 65 , 719 ב | 45 , 408 ג | 86 , 900 ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר