עמוד:25

6 פתרו את התרגילים . | 4 , 060 - 1 , 010 = א = | 2 , 502 + 1 , 200 ב = | 1 , 040 + 2 , 300 ג = | 3 , 740 - 3 , 600 ד | 1 , 500 + 1 , 004 = ה = | 2 , 750 - 450 ו = | 106 + 2 , 100 ז = | 5 , 660 - 4 , 100 ח בדיקה : צבעו את המשבצות שבהן תוצאות התרגילים . אם פתרתם נכון , כל התוצאות שקיבלתם נמצאות בשורה אחת . 7 השתמשו במספרים שעל הלוח המצויר כאן וענו . א . סכום שני המספרים הקטנים ביותר : ב . ההפרש בין שני המספרים הגדולים ביותר : ג . שני המספרים שסכומם , : 2 , 440 ד . שני המספרים שההפרש ביניהם , : 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר